Facebook Google+ YouTube
Aktuálně textem
Anketa
Jak často sledujete naše reportáže?

Každý den (984 hl.)
 
1x za týden (499 hl.)
 
2 - 3x za měsíc (500 hl.)
 
1x za měsíc (507 hl.)
 
Méně než 1x za měsíc (792 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3282
Novinky webu
08.02.2018: Hledáme spolupracovníky
Hledáme externí spolupracovníky na obsazení pozic redaktor, kameraman a střihač v regionu Jičín. Praxe v oboru vítána, ale není podmínkou. Naopak spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost a flexibilita jsou nutné! Zájemci pište na e-mail: prace@nasetelevize.cz nebo volejte 608041782.

08.02.2018: NašeTelevize.cz na YouTube.com

Všechny reportáže můžete sledovat také na kanálu YouTube. images2_60

Odkaz najdete v horním pravém rohu. Vycházíme tak vstříc těm, kteří chtějí sledovat reportáže ve vyšší kvalitě. To je možné prostřednictvím počítače nebo televize s připojením k internetu.tv1_60telefon1_60 Nyní je také možné sledovat příspěvky i na chytrých mobilních telefonech, takže teď už Vám žádná reportáž neuteče :-) Najdete zde všechny reportáže od roku 2011.


07.09.2011: Zajímavosti z Chlumce nad Cidlinou
Víte, kdo vaří nejlepší guláš? Nebo kdo jsou mistři světa v hasičském sportu? Podívejte se na reportáže z Chlumce nad Cidlinou, které nově najdete na našem webu.  
Kalendář akcí
V příštích 14 dnech není plánována žádná akce.
Vyhledávání
Nechce se vám procházet rubriky? Použijte vyhledávání!

Vyhledat text

Rozšířené vyhledávání
Registrovaný uživatel
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

NOVÝ BYDŽOV – Přehled významných investic 2006 – 2010

Královéhradecký kraj
Autor příspěvku: Město Nový Bydžov - http://www.novybydzov.cz
07. 10. 2010
Město Nový Bydžov vydalo DVD o investicích od roku 2006 do současnosti. Jedná se o souhrnný přehled investičních aktivit určený všem zastupitelům.

Pojďme si nejdůležitější investice v krátkosti připomenout. V roce 2008 vznikla nová komunikace Josefa Němce a v prostoru bývalého areálu ŽBS došlo k oplocení mezi sousedními pozemky a obslužnou komunikací. Dotace byla poskytnuta z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 
Byla pořízena cisternová automobilová stříkačka pro jednotku dobrovolných hasičů zřízenou Městem Nový Bydžov. Dotace na nákup byla poskytnuta z programu Ministerstva vnitra a Královéhradeckého kraje.
Ministerstvo financí poskytlo v roce 2007 dotaci na nový umělý trávník III. generace včetně oplocení a osvětlení na hřišti v Chudonicích.
V domě č.p. 83 došlo k rekonstrukci II. nadzemního podlaží, oddělení topného systému od domu čp. 84 a vytvoření samostatné topné jednotky pro Nízkoprahové centrum. V roce 2008 byla také zakoupená nová rolba pro úpravu ledové plochy zimního stadionu. Letos došlo k prodloužení obslužné komunikace v areálu průmyslové zóny Zábědov – Západ pro nového investora. V přehledu jsou zobrazeny i menší akce v integrovaných obcích, mezi které patří rekonstrukce střechy na čp. 80 ve Skochovicích, pokládka umělého povrchu na stávající zpevněnou plochu a vybavení dětského hřiště herními prvky a také rekonstrukce chodníků a vjezdů v Nové Skřeněři. Dotace byla získána z programu Rozvoje venkova prostřednictvím programu LEADER – MAS Společná Cidlina.
Z programu PHARE 2003 bylo v prostranství u Jiráskova divadla a u kostela sv. Vavřince realizováno zpevnění ploch, přilehlých chodníků, vytvoření odpočinkové zóny, parkoviště, veřejné osvětlení, nasvětlení divadla a kostela, parkové a sadové úpravy a mobiliář. 
Byly vybudovány inženýrské sítě pro průmyslovou zónu v Chudonicích. V roce 2010 proběhla rekonstrukce pavilonu C MŠ Sluníčko.
Díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod došlo k vybudování odpočinkových míst pro cyklisty při cyklotrasách v Novém Bydžově a integrovaných obcích.
V letech 2006 – 2010 Došlo k výstavbě inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů a komunikací vč. chodníků, cyklostezky a veřejného osvětlení v ul. St. Hudečka.
Z Operačního programu životní prostředí bylo v roce 2009 - 2010 realizováno zateplení mateřských škol Palackého a Sluníčko, základní školy v ul. Karla IV. a V. Kl. Klicpery a budovy B Městského úřadu v Novém Bydžově.
V roce 2009 – 2010 proběhla rekonstrukce dvou ulic tzv. velkého čtverce - V. Kl. Klicpery a J. Žižky - dispoziční úprava chodníku pro pěší, pojízdné komunikace a odstavné plochy. Došlo i k vytvoření parkových úprav v křižovatce ulic a osazení mobiliáře.
Nový Bydžov chystá řadu dalších investic do rozvoje a úprav města, například vybudování přestupního terminálu a rekonstrukci navazujících ulic nebo vybudování protihlukové stěny u obytné zástavby.
V roce 2006 proběhlo zastřešení zimního stadionu formou montované haly. Dotace na realizaci byla poskytnuta ze státního rozpočtu. V roce 2007 došlo k rekonstrukci rozvodu chlazení ledové plochy a výstavbu tribuny na západní straně pro diváky. Na to navazovala v roce 2008 vestavba restaurace do střešního prostoru nad původní objekt zázemí zimního stadionu s přístavbou terasy, schodiště a výtahu. V tomto roce byla také provedena vestavba šaten a zázemí pro hráče v prostoru pod tribunami na západní straně.

Demontáž stávající technologie chlazení a dodávka nové technologie s připojením na stávající rozvody se uskutečnila v roce 2009.

 

Celková výše investic za roky 2006 – 2010 byla 164 334 322 Kč. Z toho dotace 82 610 553 Kč.
Další připravované investice: 1. Rekonstrukce ul. J. Maláta
Příprava rekonstrukce vozovky a chodníku včetně veřejného osvětlení v úseku od Penny marketu po hranici města Nový Bydžov ve směru na obec Starý Bydžov. 2. Rekonstrukce ul. Metličanské Příprava rekonstrukce vozovky a chodníků v úseku od křižovatky s ulicí Dukelskou na hranici Města Nový Bydžov ve směru na obec Králíky. 3. Revitalizace parku před hřbitovem, příprava realizace obnovy veřejné zeleně v parku před hřbitovem ulice V Aleji u. 4. Přestupní terminál - příprava realizace vybudování přestupního terminálu – autobusové nádraží, rekonstrukce navazující ulice – Dr. M. Horákové včetně veřejného osvětlení, vybudování protihlukové stěny mezi prostorem dráhy a obytnou zástavbou. 5. Sběrný dvůr - příprava vybudování sběrného dvora v místě současného sběrného místa s rozšířením areálu pro třídění odpadu. 6. Zateplení Nízkoprahového centra a ZŠ Palackého - příprava realizace energeticky úsporných opatření zahrnujících výměnu oken, dveří, zateplení pláště budov včetně půdního prostoru nebo střechy.
Redaktor: Gabriela Cardalová, kamera a střih: Luděk Vondrouš


Doporučujeme